Οι Φίλοι του Παιδιού

 

Συνεχίζονται οι συναντήσεις της Ομάδας Εργασιακής επανένταξης

 

 

  •   1/2/2021

Επιπλέον αναλύθηκε ο τρόπος και ο σκοπός μιας επαγγελματικής συνέντευξης και έγινε προσομοίωση συνεντεύξεων για να προετοιμαστούν οι συμμετέχουσες κατάλληλα και να ανταπεξέλθουν επιτυχώς σε μια πιθανή συνέντευξη.

Μέρα με τη μέρα, οι μητέρες που συμμετέχουν στην Ομάδα Εργασιακής επανένταξης εμπλουτίζουν τη φαρέτρα τους με όπλα και εργαλεία που θα τις βοηθήσουν να διεκδικήσουν, να κερδίσουν και να κρατήσουν τη δουλειά που επιθυμούν.

Οι Ομάδες Εργασιακής Επανένταξης πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund.  Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Επιστροφή

κάντε μια
ΔΩΡΕΑ

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα

 

Ευχαριστούμε την ΚΑΡΤΕΡΙΑ ΑΜΚΕ για την πολυετή και ανεκτίμητη οικονομική ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου μας.

Ευχαριστούμε την Tamer Family Foundation για την πολύτιμη οικονομική ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου μας, από την ίδρυσή του έως και σήμερα.

Ευχαριστούμε τo Perianth Hotel για την πολυετή και πολύτιμη οικονομική ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου μας.

Ευχαριστούμε πολύ την Tsimpos & Associates για την Προμελέτη και την Οριστική Μελέτη για την έκδοση άδειας κατεδάφισης και την άδεια ανέγερσης του Νέου Κτιρίου Κοινωνικής Πρόνοιας & Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Εφήβων του Σωματείου μας. Ευχαριστούμε και τους συνεργάτες: Σπύρο Τζιβανάκη-Πολιτικό Μηχανικό, την εταιρεία TEAS A.E.- Hλεκτρομηχανολογικες Mελετες και τον Κων/νο Αστάρα-Τοπογράφο Μηχανικό.