Φιλανθρωπικός τομέας

 

 

Υπεύθυνη Φιλανθρωπικού Τομέα - Κοινωνική Λειτουργός:
Χρυσούλα Διαμαντοπούλου

Βοηθός:
Λίτσα Συλλαίου

 

Στησιχόρου 15 Αθήνα, 10675
www.filoitoupediou.gr
        Τηλ: 210-7293404
        Φαξ: 210-7293403
        [email protected]