Διοικητικό Συμβούλιο

 

Το Δ.Σ. από τις 23 Μαρτίου 2016 συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα, ως εξής:

Πρόεδρος Ι. Παναγιωτίδου
Αντιπρόεδρος Α` Α. Βελλή
Αντιπρόεδρος Β` Δ. Φουστάνου
Γεν. Γραμματεύς Α. Γεωργιάδη
Ειδ. Γραμματεύς Μ. Κατσικάκη
Ταμίας Α` Α. Σκεύη
Ταμίας Β` Σ. Παλημέρη


ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπεύθυνη Μεγάλων Χορηγιών Ε. Στεφανίδου
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων Μ. Κατσικάκη
Βοηθός Δημοσίων Σχέσεων Α. Μελά - Χοϊμέ
Υπεύθυνες Παιδ. Σταθμού Ε. Στεφανίδου / Δ. Φουστάνου
Υπεύθυνη Πρεσβειών Σ. Παλημέρη
Υπεύθυνες
Φιλανθρωπικού Τομέα
Κ. Κόρπη / Λ. Τάμερ - Κομπανίου / Λ. Μελά - Χοϊμέ / Μ. Μπέκα / Μ. Κωνσταντοπούλου – Χέλμη
Υπεύθυνη Γραφείου Α. Κοκκίνη
Υπεύθυνη Νομικών Υποθέσεων Φ. Κοντομαρίνου – Παπαδοπούλου
Υπεύθυνες Χορηγιών και διοργάνωσης εκδηλώσεων Ε. Δαμάσκου / Α. Περατικού
Υπεύθυνη Πολεοδομικών
& Τεχνικών Έργων
Ι.Χ. Μόρμορη
Υπεύθυνες Αποθήκης Α. Βελλή / Ε. Ταμβακάκη / Ε. Ψιλιανού
Επίτιμη Πρόεδρος Ε. Μηναϊδη
Επίτιμη Πρόεδρος Α. Βάγια – Κοντονασοπούλου
Επίτιμα Μέλη Μ. Κυριακού / Ν. Σταθουλοπούλου

Ευχαριστούμε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που από το 2006 είναι σταθερά δίπλα μας και στηρίζει τα προγράμματα και τις δράσεις του Σωματείου μας για την ενίσχυση των παιδιών που προστατεύουμε.

Ευχαριστούμε την NEPTUNE LINES που για 4η χρονιά καλύπτει βασικά είδη διατροφής σε κρέας, λαχανικά, φρούτα και τυρί, για την διατροφή των παιδιών του Παιδικού Σταθμού μας.