Διοίκηση

 

 

Γραμματέας:
Όλγα Μαριολάκου

ALPHABANK
Όνομα Διακαιούχου: Οι Φίλοι Του Παιδιού
Αριθμός Λογαριασμού: 115-002-002-017825
IBAN: GR 49 0140 1150 1150 0200 2017 825

 

Στησιχόρου 15 Αθήνα, 10675
www.filoitoupediou.gr
        Τηλ: 210-7293404
        Φαξ: 210-7293403
        [email protected]